Automatyzacja i komputeryzacja

Automatyzacja i komputeryzacja

Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie:
Pomiarów przemysłowych i automatyki przemysłowych instalacji technologicznych.
Gospodarki kablowej AKPiA.
Komputerowych systemów sterowania automatyki i nadzoru przemysłowych instalacji technologicznych.
Algorytmów i logiki sterowania.
Programowania komputerowych systemów DCS i PLC przemysłowych instalacji technologicznych.
Programowania systemów wizualizacji typu SCADA.
Kompleksowej realizacji pomiarów, sterowania, automatyki oraz komputerowych systemów prowadzenia ruchu przemysłowych instalacji technologicznych.